Autisme ialah kecelaruan neurologikal yang memberi impak kepada kemahiran pertuturan dan komunikasi, interaksi sosial dan tingkah laku yang berulang serta terhad

Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.