PROGRAM PENYELIDIKAN

Saya ingin membuat satu penyelidikan di GENIUS Kurnia, bagaimana boleh saya memohon?

PROSEDUR UNTUK MENJALANKAN PENYELIDIKAN
MAKLUMAT MENJALANKAN PENYELIDIKAN
 1. Mengisi borang permohonan penyelidikan dan menyerahkannya kepada GENIUS Kurnia dua bulan sebelum tarikh mula penyelidikan.
 2. Memohon kelulusan etika daripada Daftar Penyelidikan Perubatan Kebangsaan (NMRR) atau Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD) atau universiti. Kelulusan ini mesti dikemukakan bersama-sama dengan dokumen lain untuk menjalankan penyelidikan di GENIUS Kurnia .
 3. Menyediakan resume ringkas penyelia penyelidikan dan satu salinan cadangan penyelidikan.
 4. Pembentangan cadangan penyelidikan untuk kelulusan GENIUS Kurnia.
 5. Semua dokumen hendaklah dihantar melalui e-mel ([email protected]) atau faks ke 03-4026 8281.
 6. Berikut adalah syarat-syarat dan peraturan-peraturan bagi menjalankan penyelidikan di GENIUS Kurnia:
  • Sila mematuhi kod etika pakaian GENIUS Kurnia.
  • Pemohon tidak dibenarkan untuk mengambil gambar-gambar pelajar dalam GENIUS Kurnia tanpa kebenaran yang bertulis daripada ibu bapa.
  • Pemohon tidak dibenarkan untuk mengambil mana-mana item (cth buku) dari GENIUS Kurnia kecuali nota-nota atau risalah-risalah yang disediakan.
  • Sila tidak mengganggu intervensi atau sesi yang dijalankan.
 7. Sebarang pelanggaran kerahsiaan e.g pendedahan maklumat GENIUS Kurnia atau melaksanakan intervensi yang tidak memenuhi standard GENIUS Kurnia akan mengakibatkan penamatan penyelidikan.
 8. Pemohon mesti menandatangani borang perjanjian sebelum memulakan penyelidikan mereka di GENIUS Kurnia.