GARIS PANDUAN PERMOHONAN KANAK-KANAK BERKANUN KHAS (SEKOLAH KERAJAAN)

GENIUS Kurnia menyediakan Flipbook Panduan Ibu Bapa yang Mempunyai Anak Berkeperluan Khas untuk memohon bersekolah di sekolah kerajaan.

Prosedur Permohonan Prasekolah (Sekolah Kerajaan)

Prosedur Permohonan ke Tahun 1 (Sekolah Kerajaan)

Prosedur Permohonan Penangguhan Persekolahan

Prosedur Permohonan Bersekolah Semula