• Alamat:
   Pusat KURNIA GENIUS,
   No. 18,
   Jalan Sentul Perdana,
   51000 Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Nombor Telefon: (+06) 03-4026 8200
  • Faks: (+06) 03-4026 8281
  • E-mel Rasmi: [email protected]
  • E-mel: [email protected]