Mengenai Be My Friend

 • Suatu playgroup inklusif yang memberi peluang kepada kanak-kanak yang mengalami autisme untuk bermain dengan rakan-rakan tipikal
 • Bermatlamat memupuk kesedaran mengenai kepelbagaian individu disamping meningkatkan semangat penerimaan dalam kalangan komuniti terhadap individu autisme
 • Suatu program bermain yang diinisiatifkan oleh ibu bapa dan ahli intervensi di Pusat GENIUS Kurnia
 • Be My Friend Playgroup mengadaptasi model bermain The Integrated Play Group (IPGs)

 Bagaimana Menjadi Rakan Saya Playgroup berjalan?

 • Terdapat 4 sesi bermain bersama yang mengalakkan setiap kanak-kanak bermain, menerima dan menyokong perbezaan dalam kalangan rakan
 • Kanak-kanak autisme akan bermain dengan kanak-kanak tipikal dengan dibimbing oleh fasilitator dewasa
 • Sesi bermain yang menyeronokkan dan disesuaikan mengikut minat, keupayaan dan keperluan kumpulan kanak-kanak

"Main adalah anak kerja"

 

-Maria Montessori

Sabtu Playgroup

  • Diadakan pada hari Sabtu
  • Kanak-kanak autisme dari Pusat GENIUS Kurnia manakala kanak-kanak tipikal dari komuniti sekitar Kuala Lumpur
  • Penyertaan kanak-kanak tipikal direkrut menerusi Page Facebook Be My Friend
  • Ibu bapa kanak-kanak autisme berperanan sebagai fasilitator semasa sesi bermain

Kumpulan Mainan Sekolah

  • Bertujuan meningkatkan kemahiran sosial dan bermain kanak-kanak autisme sebelum mereka memasuki sekolah rendah
  • Melibatkan kerjasama antara GENIUS Kurnia dan sekolah di sekitar
  • Membantu memupuk hubungan persahabatan yang lebih erat dalam kalangan kanak-kanak autisme dan rakan tipikal

Kempen Jadilah Rakan Saya

    Kempen diadakan di sekolah-sekolah rendah sekitar GENIUS Kurnia

  • Bertujuan memupuk kesedaran mengenai kepelbagaian individu dalam kalangan kanak-kanak di sekolah-sekolah rendah sekitar GENIUS Kurnia
  • Suatu pengkongsian interaktif menerusi sesi bercerita, role play dan kuiz untuk kanak-kanak belajar mengenali, mendekati dan bersahabat dengan rakan-rakan berkeperluan khas