PROGRAM SANGKUTAN

Adakah terdapat peluang untuk belajar hands-on di GENIUS Kurnia?

Makluman program sangkutan:
 1. Pemohon perlu mengisi dan mengemukakan borang permohonan yang dilampirkan kepada pihak GENIUS Kurnia ini sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum permulaan program sangkutan.
 2. Pemohon diminta menyediakan kertas kerja yang menggariskan skop kerja untuk program lampiran mereka di GENIUS Kurnia.
 3. Pemohon diminta menyediakan status pengesahan pelajar atau status pengesahan pekerja daripada penyelia atau majikan.
 4. Pemohon diminta menyediakan surat perlindungan insurans daripada pihak majikan atau universiti.
 5. Agar permohonan anda diproses, semua dokumen yang diperlukan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah GENIUS Kurnia melalui e-mel kepada [email protected] atau [email protected].
 6. Pemohon akan dihubungi untuk menetapkan tarikh bagi perbincangan dan kelulusan.
 7. Peraturan semasa program penempatan di GENIUS Kurnia:
 • Sila memakai pakaian yang mematuhi Kod pakaian GENIUS Kurnia.
 • Pemohon tidak dibenarkan untuk mengambil gambar pelajar di GENIUS Kurnia tanpa kebenaran bertulis daripada ibu bapa.
 • Pemohon tidak dibenarkan untuk mengambil apa-apa alat atau buku-buku dari GENIUS Kurnia kecuali nota-nota atau risalah-risalah yang diberi.
 • Merekod kehadiran harian menggunakan sistem kad perakam waktu.
 • Sentiasa memakai tanda nama sepanjang menjalani program sangkutan.
 • Menjalankan tugasan seperti yang telah dipersetujui semasa perbincangan awal.
 • Jika program sangkutan berkaitan dengan intervensi awal dan program prasekolah, pemohon mesti menjalankan intervensi mengikut amalan GENIUS Kurnia (anda tidak dibenarkan untuk menggunakan pendekatan yang lain kecuali amalan GENIUS Kurnia seperti menjual suplemen kepada ibu bapa).

8. Sebarang tindakan mengenai pendedahan maklumat tentang GENIUS Kurnia atau menjalankan aktiviti atau intervensi atau memberi suplemen kepada pelajar tanpa kebenaran daripada Pengarah GENIUS Kurnia akan dikenakan tindakan.

9. Pemohon hendaklah menandatangani borang perjanjian sebelum memulakan program penempatan mereka di GENIUS Kurnia.