||  Autisme adalah gangguan neurologi yang memberi kesan kepada bidang pembangunan seperti komunikasi sosial, interaksi sosial, tingkah laku berulang dan ketat.  ||

Ciri-ciri Autisme

Kanak-kanak dengan autisme mempunyai kesukaran dalam berkomunikasi dan memahami komunikasi bukan lisan seperti ekspresi muka.

Kanak-kanak dengan autisme juga mengalami kesukaran untuk menubuhkan dan mengekalkan interaksi sosial dengan orang lain. Oleh itu, kanak-kanak dengan autisme sering dilihat berada di dunia mereka sendiri.

Dalam aspek tingkah laku pula, kanak-kanak yang mengalami autisme mungkin menunjukkan tingkah laku berulang dan stereotaip seperti suka berpusing, mengibas tangan & memutar objek. Mereka selesa dengan rutin yang sama dan tidak suka perubahan.

Setiap kanak-kanak yang mengalami autisme berbeza keadaan autisme mereka. Keadaan ini dikenali sebagai spektrum. Meskipun mengalami cabaran yang berbeza, mereka juga mempunyai kebolehan tersendiri.

Tingkah laku yang mencabar

Tingkah laku mencabar seperti mengamuk sering dikaitkan dengan kanak-kanak yang mengalami autisme. Hal ini berlaku kerana sebahagian daripada mereka sukar memahami apa yang berlaku di sekeliling. Selain itu, mereka juga mengalami kesukaran untuk berkomunikasi yang menghalang mereka untuk menyatakan keperluan, perasaan dan kesakitan.

Intervensi awal sebagai penyelesaian

Ia membantu kanak-kanak yang mempunyai autisme mencapai perkembangan optimum dalam pelbagai aspek seperti komunikasi, sosial, tingkah laku dan kemahiran akademik. Mereka akan dapat menguruskan aktiviti kehidupan seharian mereka secara bebas dan mengatasi kebanyakan halangan dalam kehidupan mereka.

Rujukan

Weekly Report of Morbidity and Mortality established by Centre for Disease Control and Prevention 27 April 2018

Untuk brosur pada autisme, sila klik:

Adakah semua kanak-kanak yang mempunyai autisme berbakat atau berbakat?

Peratus kanak-kanak yang mempunyai autisme yang juga mempunyai kecacatan intelektual (IQ di bawah 70)

Peratusan

Pengelasan IQ

31% mempunyai skor IQ dibawah 70 Kanak-kanak yang mengalami autisme mempunyai masalah pembelajaran.
25% mempunyai skor IQ antara 71 hingga 85 Kanak-kanak yang mengalami autisme dalam kategori ini mempunyai kecerdasan intelektual yang sama seperti rakan sebaya yang tipikal.
44% mempunyai skor IQ atas 85 Kanak-kanak yang mengalami autisme yang mempunyai purata di bawah kecerdasan intelektual yang tinggi
kurang daripada 10% mempunyai IQ di atas 110 Kanak-kanak yang mengalami autisme dalam kategori ini menunjukkan keupayaan intelektual yang tinggi